Twój ślad węglowy


Dowiedz się, czym jest ślad węglowy i co możesz zrobić aby ograniczyć emisję CO2
Czytaj dalej

Ślad węglowy to całkowita suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną
osobę, organizację, wydarzenie lub produkt. Wlicza się więc
w to zużycie energii na każdą aktywność, w tym na przykład tę zużytą przez budynki
i środki transportu.

W przypadku produktów, ślad węglowy obejmuje też emisje spowodowane wydobyciem surowców czy całym procesem
produkcji, transportu i przechowywania tego produktu.

Ślad węglowy to emisje dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu i innych gazów cieplarnianych, ale dla celów
porównawczych wyrażony jest w ekwiwalencie CO2.

Wyręczamy drzewaObrońcą naszej planety przed zbyt dużą ilością CO2 w atmosferze są rośliny, które pobierają ten gaz i wydzielają tlen.
Mogą one też wchłaniać nawet gazy toksyczne dla ludzi, takie jak dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, ozon czy tlenek węgla, które wchodzą w skład smogu.


Ślad węglowy przeliczany jest często na drzewa, które trzeba by posadzić, żeby wchłonęły daną wielkość emisji CO2.
Dlatego też zmniejszona ilość śladu węglowego to wyręczenie konkretnej liczby drzew.

Czy wiesz, że 1 kilometr na rowerze to:36,7g Zmniejszony ślad węglowy, czyli ograniczona emisja CO2
0,6 drzewaEkwiwalent drzew potrzebnych do wchłonięcia CO2
1 minuta Wydłużone życie, dzięki aktywności rowerowej
0,84 zł Oszczędności, gdy zamieniamy auto na rower

Jak możesz zmniejszyć swój ślad węglowy

Każde działanie, które jest bardziej eko powoduje mniejszą emisję CO2 do atmosfery!

Źródła obliczeń:
- Na podstawie Raportu Europejskiej Agencji Środowiska 2015
- Według badania „Dutch Cycling: Quantifying the Health and Related Economic Benefits”
- Zgodnie z rozporządzeniem ministra transportu
- W oparciu o dane Colorado Tree Coalition

Kręć Kilometry razem z nami!


Organizator

Partnerzy

Partnerzy społeczni